4G Nedir?

4G, LTE
4G, LTE

Merhaba, bugün 4G nedir? bu konuyu yazacağım. Öncelikle GSM teknolojisi ile başlamak istiyorum.

Global System for Mobile Communications veya kısaca GSM (Türkçe: Mobil İletişim İçin Küresel Sistem), bir cep telefonu iletişim protokolüdür.

Neden küresel sistem?

1980’li yılların başlarında, Avrupa ülkelerinde birbirinden farklı ve uyumsuz sistemler bulunmaktaydı. Avrupa Birliği fikrinin yaygınlaşmasıyla kullanışlı bir sistemin standartlaştırılması gerekliliği doğdu. Bu doğrultuda Conference Europeenne des Postes et Telecommunications adlı bir grup kurarak, Batı Avrupa için ortak bir mobil sistem ortaya konulmasına ön ayak olundu.  Bu grup Groupe Spéciale Mobile adını aldı ve bu sisteme de GSM dendi. 1990’lı yılların başında GSM, Doğu Avrupa ve Avustralya’ya yayıldı. Ardından ABD ve Güney Amerika’da GSM sistemini kullanmaya başladı. Geçen yıllarla GSM sisteminin belirmesiyle ulusal iletişim tekelleri dağılmaya başladı. Japonya ise bu sisteme katılmayarak GSM ile uyumlu olmayan kendi mobil sistemlerini kurdu.

Nesiller

  • 0G olarak adlandırılan ilk nesil sistemlerde, analog veri akışı kullanılır.
  • 1G olarak adlandırılan ilk nesil sistemlerde, analog veri akışı kullanılır.
  • 2G olarak adlandırılan ikinci nesil sistemlerde sayısal veri akışı kullanılır.
  • 2.5G olarak adlandırılan ikinci nesil sistemlerde devre anahtarlamalı sistemlere ilave olarak paket bazlı veri iletişimin eklenmesini (GPRS, EDGE) içeren şebekeleri ifade eder. GSM 2G ve 2.5G kategorisine giren ikinci nesil bir sistemdir
  • 3G olarak adlandırılan üçüncü nesil sistem ile daha hızlı veri transferi ve bant genişliğinin daha verimli kullanımı mümkün olmuştur.
  • 3.5G 4G’ye geçiş sürecinde bir basamak olarak geliştirilmiş, 3G’den daha hızlı veri transfer imkanı sunan bir mobil iletişim teknolojisidir. UMTS bir 3G teknolojisi iken HSDPA bir 3.5G teknolojisidir.
  • 4G olarak adlandırılan dördüncü nesil sistem ile kapsama alanı başta olmak üzere 3G ile çözülememiş olan sorunların çözülmesi beklenmektedir.

4G

Telekomünikasyon’da 4G, dördüncü nesil kablosuz telefon teknolojisidir. 3G ve 2G standartlarının devamıdır. Diğer telekomünikasyon standartları gibi hücresel bir ağ sistemi kullanması ve üçüncü nesilde ortaya çıkan kapsama alanı sorunu başta olmak üzere bazı sorunları çözmesi beklenmektedir.

Bağlantı hızı, cep telefonlarında 100 Mbps , wi-fi ağlarda 1Gbps’dir. Aynı zamanda wimax band genişliği ile aynı boydadır.

4G, iletişimler sisteminde, ‘dördüncü nesil’ terimine ait bir ilintilendirmedir. Bir 4G sistemi, daha önceki nesillerden daha yüksek veri hızları temeline dayanan herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, ses, veriler ve akan çoklu kitle iletişimin kullanıcılara hizmet verebileceği, uçtan uca IP çözümü sağlar.

Özellikleri

4G, tamamıyla IP tabanlı, kablolu veya kablosuz bilgisayar, tüketici elektroniği, iletişim teknolojileri ve iç ve dış ortamlarda sırası ile servis kalitesi ve yüksek güvenliğiyle herhangi bir zamanda herhangi bir yerde her türlü ağ hizmetini tek bir noktada birleştirerek makul fiyat ve tek faturalandırmayla gerçekleştirecek, 100 Mbit/s ila 1 Gbit/s veri iletim kapasitesini sağlayabilen sistemlerin sistemi ve ağların ağı olmayı hedefleyen bir hizmettir.

4G’ye bağlı LTE teknolojisini ilk Japonya’da NTT DoCoMo firması 2004 yılında duyurmuştur.

LTE-Advanced(4.5G)

LTE-Advanced sistemi, 4G LTE sistemi üzerine kurulu bir teknolojidir. Bazı operatörler bu sistemi 4.25G olarak lanse etmeye çalışsa da LTE-Advanced bir 4G sistemidir. LTE ile farkı, LTE-Advanced’in 2 tane taşıyıcıyı birleştirip 300 Mbps hızına ulaşılabilmesidir.

IMT-Advanced(Super 4G)
IMT-Advanced Ar-Ge aşamasındaki bir mobil veri iletişimi standardıdır.1Gbps indirme ve yükleme hızı hedeflenmektedir.

Türkiye’de 4G

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanı Lütfi Elvan, Türkiye’de 4G ihalesinin Mayıs 2015’te yapılacağını, 4G’ye aktif olarak geçişin ise Haziran 2015 sonuna kadar tamamlanacağını söylemiştir. Ayrıca adaletli rekabet için 4. bir operatörün kurulacağını belirtmiştir. İhaleye açılacak bantlar ise, 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz bantlarıdır.

 

 

Kaynakça
cnnturk.com (15 Mart 2015) Cepte İlk 4G testi başarılı oldu.
GSMWord (15 Mart 2015) www.gsma.com/newsroom/gsmadocuments/